FAQs Complain Problems

मानेभञ्ज्याङ बजार

Read More

लिब्जु उपो

Read More

स्वालेवा पार्क

Read More

केत्तुके

Read More

एकीकृत स्वास्थ्य शिविर २०७९

Read More

भोर्ले पोखरी

Read More

संक्षिप्त परिचय

संघीय व्यवस्था अनुसार नेपालमा संघ,सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानिय तहको गठन भएको छ। जसमा प्रदेश नं. १ ओखलढुङगा  जिल्लामा ८ स्थानिय तह छन । जिल्लामा १ नगरपालिका र सात गाउँपालिका मध्ये मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका एक हो। यो गाउँपालिका १४६ दशमलव ६१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस गाउँपालिकाको केन्द्र मानेभन्ज्याङ वडा नं.

सूचना तथा समाचार

मिति
खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना । 06/08/2023 - 11:43 हक दाबी भएमा सूचना प्रकाशन भएको १५ दिन भित्र यस गाउँपालिकामा हकदाबी पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।
सुझाव सङ्कलन सम्बन्धमा। 06/06/2023 - 12:29 मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको २०८०/८१-२०८४/८५ को पञ्च वर्षिय रोजगार रणनिति तर्जुमा सम्बन्धि सूचना।
वर्षे फलफूलका विरूवा वितरण गारिने सम्बन्धी सूचना । 06/05/2023 - 13:18 आवश्यक कागजात सहित सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गर्नुहुन ।
कोपोमिस सम्बन्धमा । 06/04/2023 - 12:49 गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीहरूलाई कोपोमिसमा आव्द हुन ।
IEMIS अधावधिक गर्ने सम्बन्धमा। 06/04/2023 - 12:45 शैक्षिक सत्र २०८० को IEMIS मिति २०८० असार १५ गतेभित्र अनिवार्यरूपमा अधावधिक गर्नुहुन।

जन प्रतिनिधि

कर्मचारीहरु

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लेखा अधिकृत छैटौं
अधिकृत छैटौं सूचना प्रविधि अधिकृत