FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल

ज्ञानेन्द्र रुम्दाली

अध्यक्ष

rumdali.gyanendra@gmail.com

आश्रचन राई

उपाध्यक्ष

ashrachanrai@gmail.com

राज कुमार रुम्दाली राई

वडा नं. १ अध्यक्ष

राम मणी राई

२ नं. वडा अध्यक्ष

जितेन्द्र राई

३ नं. वडा अध्यक्ष

विष्णु बहादुर तामाङ

४ नंं. वडा अध्यक्ष

राम कुमार राई

५ नं. वडा अध्यक्ष

हेमराज राई

६ नं. वडा अध्यक्ष

विष्णु गौतम

७ नं. वडा अध्यक्ष

भीम बहादुर बलम्पाकी मगर

८ नं. वडा अध्यक्ष

पुर्ण बहादुर मगर

९ नं. वडा अध्यक्ष