FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

  हक दाबी भएमा सूचना प्रकाशन भएको १५ दिन भित्र यस गाउँपालिकामा हकदाबी पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

 2. सुझाव सङ्कलन सम्बन्धमा।

  मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको २०८०/८१-२०८४/८५ को पञ्च वर्षिय रोजगार रणनिति तर्जुमा सम्बन्धि सूचना।

 3. वर्षे फलफूलका विरूवा वितरण गारिने सम्बन्धी सूचना ।

  आवश्यक कागजात सहित सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गर्नुहुन ।

  दस्तावेज: 
 4. कोपोमिस सम्बन्धमा ।

  गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीहरूलाई कोपोमिसमा आव्द हुन ।

 5. IEMIS अधावधिक गर्ने सम्बन्धमा।

  शैक्षिक सत्र २०८० को IEMIS मिति २०८० असार १५ गतेभित्र अनिवार्यरूपमा अधावधिक गर्नुहुन।

 6. खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

 7. खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

 8. निजी निवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा।

  दस्तावेज: 
 9. सूचना सम्प्रेष्ण गरिएको सम्बन्धमा ।

  दस्तावेज: 
 10. प्रस्ताव पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

  दस्तावेज: 

Pages