FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

हक दाबी भएमा सूचना प्रकाशन भएको १५ दिन भित्र यस गाउँपालिकामा हकदाबी पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

सुझाव सङ्कलन सम्बन्धमा।

मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको २०८०/८१-२०८४/८५ को पञ्च वर्षिय रोजगार रणनिति तर्जुमा सम्बन्धि सूचना।

वर्षे फलफूलका विरूवा वितरण गारिने सम्बन्धी सूचना ।

आवश्यक कागजात सहित सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गर्नुहुन ।

कोपोमिस सम्बन्धमा ।

गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीहरूलाई कोपोमिसमा आव्द हुन ।

IEMIS अधावधिक गर्ने सम्बन्धमा।

शैक्षिक सत्र २०८० को IEMIS मिति २०८० असार १५ गतेभित्र अनिवार्यरूपमा अधावधिक गर्नुहुन।

खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

निजी निवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा।

सूचना सम्प्रेष्ण गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages