FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको जलवायुमैत्री एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८० ८०/८१ 11/03/2023 - 11:35 PDF icon Manebhanjyang_Final (2111.pdf
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको जलस्रोत सम्बन्धी नियमावली २०७५ ८०/८१ 09/05/2023 - 10:44 PDF icon जलस्रोत .pdf
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐेन २०८० ८०/८१ 09/03/2023 - 16:27 PDF icon विनियोजन ऐन २०८०(1).pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि ७९-८० 07/11/2023 - 12:19 PDF icon २०. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
नदिजन्य पदार्थ विक्री वितरण समबन्धी ऐेन ७९-८० 07/11/2023 - 12:18 PDF icon नदिजन्य प_दार्थ विक्रि वितरण सम्बन्धि ऐन 207911.pdf
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली ७९-८० 07/11/2023 - 12:17 PDF icon मानेभञ्ज्याङ गा. पा. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९.pdf
गाउँकार्यपालिकाको बैठक संञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ७९-८० 07/11/2023 - 12:16 PDF icon ३. गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि ७९-८० 07/11/2023 - 12:11 PDF icon मानेभन्ज्याङ गाँउपालिकाकाको बालसंरक्षण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
साना सिंचाई आयोजना संञ्चालन निर्देशिका ७९-८० 07/11/2023 - 12:10 PDF icon साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका २०७९.pdf
सहकारी अनुदान कार्यविधि ७९-८० 07/11/2023 - 12:08 PDF icon सहकारी अनुदान कार्यविधि (1).pdf

Pages