FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐेन ७९-८० 07/11/2023 - 11:59 PDF icon विनियोजन ऐन २०८०1.pdf
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६,पहिलो संसोधन ७९-८० 03/13/2023 - 11:42 PDF icon 1 शिक्षा ऐन २०७९ Final.pdf
मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाकाे राजपत्र ७७/७८ 06/17/2021 - 11:29 PDF icon Karaya bidhi Setting File.pdf, PDF icon Manebhanjan Act 2 (1).pdf
मानेभञ्ज्याड्ग गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका कार्यालयको नागरिक वडापत्र ७७/७८ 01/05/2021 - 12:06
मानेभञ्ज्याड्ड गाउ“पालिका वडा कार्यालयको नागरिक वडापत्र ७७/७८ 01/05/2021 - 12:04 PDF icon WADA BADRA PATRA final.pdf
मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 12:57 PDF icon मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय तहको मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन आर्थिक बर्ष २०७५/२०७६ ७५/७६ 08/24/2018 - 12:55 PDF icon स्थानीय तहको मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन आर्थिक बर्ष २०७५–०७६.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि,२०७५.pdf ७५/७६ 08/24/2018 - 12:31 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि,२०७५.pdf
शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको ७५/७६ 08/24/2018 - 12:29 PDF icon शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि,२०७५.pdf
मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf ७५/७६ 08/24/2018 - 12:27 PDF icon मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf

Pages