FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
छविलाल राई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत cao.manebhanjyangmun@gmail.com 9852820002
दिलिप कुमार मगर अधिकृत छैटौं प्रशासन शाखा adm.manebhajnyangmun@gmail.com 9844399804
भोग बहादुर राई लेखा अधिकृत छैटौं लेखा शाखा acc.manebhanjyangmun@gmail.com 9849264840
बिपिन कार्की सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि तथा कम्प्युटर शाखा ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9852844408
सुनिल तामाङ्ग इन्जिनियर प्राविधिक शाखा tech.manebhanjyangmun@gmail.com 9869146369
विश्वराज दाहाल अधिकृतस्तर छैठौं (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य शाखा hdo.manebhanjyangmun@gmail.com 9842991360
सन्तोष थापा कृषि अधिकृत कृषि विकास शाखा santoshkazi22@gmail.com 9860103717
ढवलराज राई अधिकृतस्तर छैठौं (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य शाखा dhabal20@gmail.com 9861027875
दुखी राउत अधिकृतस्तर छैठौं (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य शाखा routdukhi@gmail.com 9863045354
बैजनाथ प्रसाद यादब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा tech.manebhanjyangmun@gmail.com 9862808080
ऋद्धिरमण घिमिरे राेजगार संयाेजक रोजगार सेवा केन्द्र, esc.manebhanjyangmun@gmail.com 9841630236
पञ्च बहादुर राई सहायकस्तर पाँचौ वडा सचिव (वडा नं ६) ९८६०७९१६१३
जयता माया राई सहायकस्तर पाँचौ योजना शाखा 9862121035
राजकुमार थापा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा tech.manebhanjyangmun@gmail.com 9851187812
सुकुधन राई कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि तथा कम्प्युटर शाखा info@manebhanjyangmun.gov 9852844408
भरत खतिवडा प्रा.स.(शिक्षा) शिक्षा शाखा edu.manebhanjyangmun@gmail.com 9862912655
कल प्रसाद तिवारी सव इन्जिनियर प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा(प्राविधिक) tiwarikamal200@gmail.com ९८४९९१४७८५
भिम कुमारी श्रेष्ठ एम आई एस अपरेटर पञ्जीकरण शाखा versp.manebhanjyangmun@gmail.com 9860283885
शम्भु कुमार गौतम रोजगार सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा shambhugautam30@gmail.com 9843591654
श्याम कटवाल सहायकस्तर पाँचौ वडा सचिव (वडा नं ७) shyam.kc012@gmail.com 9842582647
उमा भुजेल सहायकस्तर चौथाे कृषि विकास शाखा umabhujel55@gmail.com ९८६०२८३७९०
सन्तोष पोखरेल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा santoshpokharel9861@gmail.com 9861159409
प्रकाश राई असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा(वडा नं १ सचिव) gracenepal2017@gmail.com 9840300030
चम्पा राई सहायकस्तर चौथाे महिला तथा बालबालिका बिकाश शाखा mahilabikas.manebhanjyang@gmail.com 9852840566
राजु तामाङ्ग सहायकस्तर चौथाे वडा सचिव (वडा नं ८) 9851196850
बिमला मगर असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9845779208
इन्द्र बहादुर वि.क. फिल्ड सहायक पञ्जिकरण शाखा ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9862605420
जुन कुमार राई फिल्ड सहायक पञ्जिकरण शाखा ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9862605947