FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
छविलाल राई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत cao.manebhanjyangmun@gmail.com 9852820002
दिलिप कुमार मगर अधिकृत छैटौं प्रशासन शाखा adm.manebhajnyangmun@gmail.com 9844399804
भोग बहादुर राई लेखा अधिकृत छैटौं लेखा शाखा acc.manebhanjyangmun@gmail.com 9849264840
बिपिन कार्की सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि तथा कम्प्युटर शाखा ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9852844408
ऋद्धिरमण घिमिरे राेजगार संयाेजक (शाखा अधिकृत) रोजगार सेवा केन्द्र, न्यायिक समिति esc.manebhanjyangmun@gmail.com 9841630236
सुनिल तामाङ्ग इन्जिनियर tech.manebhanjyangmun@gmail.com 9869146369
विश्वराज दाहाल अधिकृतस्तर छैठौं (स्वास्थ्य) hdo.manebhanjyangmun@gmail.com 9842991360
दुखी राउत अधिकृतस्तर छैठौं (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य शाखा routdukhi@gmail.com 9863045354
सियाराम यादव अधिकृतस्तर छैठौ(पशु शाखा) ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9842888074
बैजनाथ प्रसाद यादब इन्जिनियर tech.manebhanjyangmun@gmail.com 9862808080
ढवलराज राई अधिकृतस्तर छैठौं (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य शाखा dhabal20@gmail.com 9861027875
पञ्च बहादुर राई सहायकस्तर पाँचौ वडा सचिव (वडा नं ६) ९८६०७९१६१३
जयता माया राई सहायकस्तर पाँचौ योजना शाखा 9862121035
सुकुधन राई कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि तथा कम्प्युटर शाखा info@manebhanjyangmun.gov 9852844408
राजकुमार थापा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा tech.manebhanjyangmun@gmail.com 9851187812
भिम कुमारी श्रेष्ठ एम आई एस अपरेटर पञ्जीकरण शाखा versp.manebhanjyangmun@gmail.com 9860283885
कल प्रसाद तिवारी सहायकस्तर पाँचौ प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा(प्राविधिक) ९८४९९१४७८५
शम्भु कुमार गौतम सहायकस्तर पाँचौ प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा(सहायक संयोजक) shambhugautam30@gmail.com 9843591654
उमा भुजेल सहायकस्तर चौथाे कृषि विकास शाखा umabhujel55@gmail.com ९८६०२८३७९०
श्याम कटवाल सहायकस्तर चौथाे वडा सचिव (वडा नं ७) shyam.kc012@gmail.com 9842582647
प्रकाश राई असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा(वडा नं १ सचिव) gracenepal2017@gmail.com 9840300030
चम्पा राई सहायकस्तर चौथाे महिला तथा बालबालिका बिकाश शाखा mahilabikas.manebhanjyang@gmail.com 9852840566
बिमला मगर असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9845779208
इन्द्र बहादुर वि.क. फिल्ड सहायक पञ्जिकरण शाखा ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9862605420
जुन कुमार राई फिल्ड सहायक पञ्जिकरण शाखा ito.manebhanjyangmun@gmail.com 9862605947