FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

हक दाबी भएमा सूचना प्रकाशन भएको १५ दिन भित्र यस गाउँपालिकामा हकदाबी पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।