FAQs Complain Problems

IEMIS अधावधिक गर्ने सम्बन्धमा।

शैक्षिक सत्र २०८० को IEMIS मिति २०८० असार १५ गतेभित्र अनिवार्यरूपमा अधावधिक गर्नुहुन।

आर्थिक वर्ष: